Ulysses Enterprises

Placeholder Picture

Shërbimet Tona

Ulysses Enterprises sh.p.k. Shërbime postare, shërbime ekspres për dërgesat postare në hyrje dhe dalje. Shpejtësi,Korrektësi,Siguri, janë karakteristikat tona.