Ulysses Enterprises

Placeholder Picture

Politika e Privatësisë

Çfarë të dhënash mbledhim dhe pse?

Kur vizitoni faqen tonë, ne mbajmë adresën IP dhe agjentin e shfletuesit. Këto na ndihmojnë të krijojmë statistika mbi vizitorët tanë.

Format e kontaktit

Në formën e kontaktit ne përdorim të dhënat që jepen për t'ju kontaktuar e për statistika

Cookies

Në vizitat tuaja në faqe mund të përdoren Cookies për të dalluar vizitat për herë të parë apo të përsëritura. Këto informacione përdoren për statistika dhe për t'ju ofruar një eksperiencë më të plotë.

Përmbajtje e përfshirë nga faqe të tjera

Pjesë të ndryshme të faqes mund të kenë përmbajtje nga faqe të tjera si media etj. Këto faqe mund të mbledhin të dhëna, përdorin cookies, të gjurmojnë aktivitetin tuaj e të shohin nderveprimin tuaj me këto përmbajtje.

Analitika

Për qëllime analitike, përdoren IP, agjenti i shfletuesit, klikimi i pjesëve të ndryshme.

Ndarja e të dhënave

Të dhënat tuaja, nuk ndahen me asnjë palë të tretë prej nesh.

Për sa kohë i ruajmë të dhënat?

Të dhënat statistikore ruhen për një periudhë prej 1 viti. Të dhënat nga format e kontaktit ruhen për një periudhë të pacaktuar.

Të drejtat tuaja mbi të dhënat

Ju mund të kërkoni të fshihen të gjitha të dhënat tuaja personale, përveç rasteve kur këto të dhëna kërkohen specifikisht në ligjet në fuqi, apo edhe nga autoritetet.