Ulysses Enterprises

Placeholder Picture

Shërbimet Tona

Placeholder Picture
Shpejtësi.
Placeholder Picture
Korrektësi.
Placeholder Picture
Siguri.

Ulysses Enterprises sh.p.k. Shërbime postare, shërbime ekspres për dërgesat postare në hyrje dhe dalje. Shpejtësi,Korrektësi,Siguri, janë karakteristikat tona.

Na Kontaktoni